Загрузка...

Уважно огляньте всі шви, аби стрічка була цілою,тоді сумка слугуватиме довго та не порветься.

Дефекти формування взуття – проявляються увигляді різної довжини і висоти носків, зморшок чизборок на деталях верху. Дефекти кріплення низу з верхом – зміщення підбора чи підошви відносно гранісліду, щілини між підошвою та верхом, підошвою тапідбором.